Ongevallen op het water

Ongelukken op het water zullen er altijd blijven gebeuren. Instanties die waarschuwen, toezichthouders en ook wij als opleiders kunnen dat niet voorkomen.  Een ieder weet wel dat er regels op het water zijn en kennen ze zelfs, maar dat wil nog niet zeggen dat mensen onder bepaalde omstandigheden er zich ook aan gaan houden.

Een bepaalde onderschatting of overmoed zorgt kan er voor zorgen dat er te veel risico’s worden genomen. Nog los van een eventueel gebruik van alcohol. Uiteraard is het nemen van risico’s nooit goed te praten, maar roepen op de kant helpt niet. Ik zie na zonsondergang veel onverlichte boten deel nemen aan het scheepvaartverkeer. Bij Bolsward zat een zeilboot met de mast in de bomen. Die mogen niet over het waterhangen ingevolge de Vaarwegenverordening Friesland.  U kunt ook een beroep doen op ons juridische nautisch advies.