Het Fluitschip

Gerda en Marten Tienstra leveren ook een bijdrage aan het theaterstuk “Het Fluitschip”.  Zij spelen de rol van grootschipper Fonger Ockeszoon en zijn vrouw Rimme.

Daarnaast hebben zij een groep bemanningsleden van de fluit “Het Paradijs” bij een gebracht die met een replica van een 16 de eeuwse sloep ook een bijdrage zullen  leveren. Vanavond de eerste voorstelling.

 

Brandweerlieden in de klas

Regelmatig hebben we brandweerlieden in de klas. De brandweer vervult een steeds grotere taak in de hulpverlening op het water, maar brandweerlieden zijn niet altijd ook varensmensen.

Varen en scheepvaartonderwijs is ons vak en we brengen de brandweer graag kennis en vaardigheden bij waardoor hun inzet op het water in kwaliteit wordt verhoogd. Ieder zijn vak en je kunt van elkaar leren.

Ongevallen op het water

Ongelukken op het water zullen er altijd blijven gebeuren. Instanties die waarschuwen, toezichthouders en ook wij als opleiders kunnen dat niet voorkomen.  Een ieder weet wel dat er regels op het water zijn en kennen ze zelfs, maar dat wil nog niet zeggen dat mensen onder bepaalde omstandigheden er zich ook aan gaan houden.

Een bepaalde onderschatting of overmoed zorgt kan er voor zorgen dat er te veel risico’s worden genomen. Nog los van een eventueel gebruik van alcohol. Uiteraard is het nemen van risico’s nooit goed te praten, maar roepen op de kant helpt niet. Ik zie na zonsondergang veel onverlichte boten deel nemen aan het scheepvaartverkeer. Bij Bolsward zat een zeilboot met de mast in de bomen. Die mogen niet over het waterhangen ingevolge de Vaarwegenverordening Friesland.  U kunt ook een beroep doen op ons juridische nautisch advies.