Theoretische Kustnavigatie

Doel

Deze opleiding is bedoeld voor die watersporter die verder weg wil. De Noordzee op of naar Scandinavië bijvoorbeeld.

Inhoud

Kennis van zeekaarten, kaartpassen zoals koersen uitzetten, gegist bestek, peilingen nemen. Verder getijden, navigatie en communicatie-instrumenten maar ook het reglement (BVA). Meteo, het Iala betonningssysteem, veilgheid en reisvoorbereiding komen ook aan de orde. Het is zeer leerzame opleiding. Wij hebben de ervaring dat oud cursisten hier met veel genoegen op terug zien.

Duur

9 avonden hele cursus en 6 avonden de verkorte cursus.

Bijzonderheden

De lessen worden verzorgd door docenten met veel zee-ervaring. U kunt kiezen uit de lange en de verkorte opleiding. De verkorte opleiding is voor personen die in het bezit zijn van klein vaarbewijs deel II. Daar hoort dan ook een verkort examen examen bij.

Lesmaterialen

Wij kunnen het boek Kustnavigatie, plotter, koerslineaal, steekpasser en diverse zeekaarten aan u leveren. Over boekwerken zoals Coastpilot, getijdentafel, Reeds Almanak staan ter beschikking in ons Nautisch opleidingslokaal.